รพ.มหาสารคาม ขอขอบคุณ “คุณชุติมา จารุตระกูลชัย ร้านปกณ์ภัณฑ์อะไหล่”
ที่กรุณามอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างห้องผ่ตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ