คุณยายคำ ต้นสังวรณ์ พร้อมครอบครัว มอบเงิน 200,000 บาท สมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม

โดยมีนางคนึงนิจ ศรีษะโคตร  รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล ร่วมรับมอบในครั้งนี้