ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ