(4-8-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน  500,000 บาท  จากคุณแม่สายฮวย  ศิริธราวัตร   คุณแม่ของ ทพญ.ปิยลักษณ์ ศิริธราธิวัตร   ซึ่งมีจิตอันเป็นกุศลร่วมสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  และเนื่องด้วยทำบุญในเดือนเกิดของท่าน พร้อมทั้งเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณสมพงศ์ เชาว์พานิช

โดยคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคน ขอขอบพระคุณ คุณแม่สายฮวย  ศิริธราวัตร    ที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ ขออ้างอิงถึงอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลทานบริจาคในครั้งนี้ จงบันดาลให้ผู้บริจาค และครอบครัว ประสบสรรพสิริสวัสดิ พิพัฒนมงคล ประสงค์สิ่งใดจงสัมฤทธิ์ผล และมีความเจริญก้าวหน้า สมดังปรารถนาทุกประการ