ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ตู้ผสมยาเคมีบำบัดแบบพื้นฐาน