เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ส.ค.2564 ที่ห้องประชุมตักสิลา ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ในสังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19  ให้ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ระหว่างวันที่ 9 – 11 สิงหาคม 2564 เป้าหมายจำนวน 1,470 ราย

นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครั้งนี้ มุ่งเป้าให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบทุกคน โดยจะฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิในผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว หรือวัคซีนชนิดอื่นมาแล้ว 1 เข็ม หรือบุคลากรผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน นอกจากนี้ได้กำชับบุคลากรทุกคน ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับบรรยากาศการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับการนัดหมายผ่านระบบ SMS และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการสำรวจและรวบรวมรายชื่อให้ฉีดวัคซีน ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการลงทะเบียนซักประวัติ ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจะถูกจัดให้อยู่ในจุดสังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาที เมื่อครบเวลาจะได้รับการบันทึกข้อมูลยืนยันการฉีดวัคซีน ซึ่งจะปรากฏเป็นหลักฐานในแอปพลิเคชัน “   หมอพร้อม”ต่อไป