โรงพยาบาลมหาสารคาม 🙏🏻♥️ขอขอบพระคุณ♥️🙏🏻
#กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ บริจาคชุด PPE (EN 14126) สำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 220,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยมี แพทย์หญิงจิราพร  พิลัยกุล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม และหัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะบุคลากรร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม