โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดกิจกรรมวัคซีนสู้โควิด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม 3 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  2.ผู้ที่ตั้งครรภ์  และ 3.กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่  1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง  2.โรคหัวใจและหลอดเลือด  3.โรคไตเรื้อรัง  4.โรคหลอดเลือดสมอง  5.โรคมะเร็ง ที่อยู่ระหว่างการบำบัด  6.โรคเบาหวาน  7.โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร  โดยใช้สถานที่โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการจำนวนกว่า 169 ราย นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้มีบริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุพื้นที่ชุมชนบูรพาและชุมชนบ้านส่องนางใยที่ไม่สามารถเดินทางมาได้จำนวน 22 ราย ซึ่งถือเป็นบริการเชิงรุก อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19

สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ได้ระดมบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่จาก 4 ศูนย์แพทย์ คือ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองสามัคคี ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบูรพา ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองบ้านส่องนางใย ปฏิบัติหน้าที่ฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพประชาชน อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก อสม. เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมหาสารคาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เมืองมหาสารคาม และจิตอาสา ร่วมบริการให้ข้อมูล อำนวยความสะดวกประชาชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน