ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ-ครั้งที่-1-เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (1)