(2-9-2564)  ที่วัดเหนือแวงน่าง  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากร และ อสม. ที่ปฏิบัติงาน ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เชิงรุก เข็มแรก ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป  กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวนกว่า 200 คน   และในเดือนนี้ ยังมีแผนออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เชิงรุก ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งได้แก่ ต.ลาดพัฒนา ต.เกิ้ง ต.ท่าตูม ต.ห้วยแอ่ง ต.เขวา ต.โคกก่อ ต.แก่งเลิงจาน และต.ท่าสองคอน อีกด้วย