ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศประกวดราคาซื้อสารหนืด 2564