นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตรวจเยี่ยมการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  กลุ่มชาวต่างชาติ ที่มีอายุเกิน60 ปี และหญิงตั้งครรภ์ไทย และกลุ่มผู้สูงอายุไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 77-91 ปี ที่เคยได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 เป็น ซีโนแวคหรือ แอสตาราเซเนก้า ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 28 คน

ทั้งนี้นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานบริการประชาชน ก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดสสุดท้าย เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด-19