ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ชุดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ