ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน ตู้เก็บเกล็ดเลือด