ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องล้างสายยาง