ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ