ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล