ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา