ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก
ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้