ประกาศรายชื่อที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1