ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องล้างสายยางอัตโนมัติ