ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ร่างประกาศ (ครั้งที่ 2 ) วัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ 2564