ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือด