มหาสารคาม –ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน 12 ปีขึ้นไปเขตอำเภอเมือง สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนและเยาวชนสกัดโควิด-19
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรม ” KICK OFF สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” หวัง สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคามปลอดภัย ก่อนที่จะมีการเปิดเทอมใหม่ในช่วยเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ โดยเป็นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับเด็กอายุ 12 -18 ปี อย่างเป็นทางการวันแรกพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มี นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายกฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วม
ด้าน นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี ที่สมัครใจฉีดวัคซีนและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามจำนวน 21,477 คน โดยในวันนี้เป็นนักเรียนกลุ่มแรกในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ซึ่งจะนัดในช่วงเดือนตุลาคม 2564 แบ่งเป็น นักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและนักเรียนจากโรงเรียนสารคามพิทยาคม รวมจำนวน 900 คน ซึ่งในเบื้องต้นให้นักเรียนชายฉีดวัคซีน 1 เข็ม ขณะที่นักเรียนหญิงจะให้ฉีดวัคซีน 2 เข็ม โดยเข็ม 1 และเข็ม 2 จะเว้นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตามแนวทางการฉีดวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนขั้นตอนการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้นำวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บตามกระบวนการมาตรฐาน ควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส และนำมาฉีดให้กับนักเรียนโดยมีแพทย์ พยาบาล เภสัชกรดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีน ตลอดจนได้ควบคุมอุณหภูมิสถานที่ฉีดวัคซีนที่ 25 องศาเซลเซียสอีกด้วย นอกจากนี้ โรงพยาบาลมหาสารคามขอความร่วมมือให้ผู้ได้รับการฉีดวัคซีน โปรดลงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” เพื่อเป็นฐานข้อมูลรายงานติดตามอาการที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจจะเกิดกับผู้ที่รับวัคซีนไปแล้ว และผู้ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถตรวจสอบข้อมูลหลักฐานการฉีดวัคซีนผ่าน “หมอพร้อม” ตลอดจนคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีนตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อีกด้วย