ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อสารหนืด 2564