ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ ตู้เก็บเกล็ดเลือด