ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19