โรงพยาบาลมหาสารคามแจ้งการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

กลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เวลาตรวจ จันทร์-ศุกร์ 8.30-11.00 น. และ 13.00-15.00 น. / เสาร์ – อาทิตย์ 9.00-11.00 น.

 

1.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK)

ตรวจผลออนไลน์ได้แต่ไม่สามารถออกใบรับรองได้

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น. เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 450 บาท

 

2.ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง ตรวจด้วยวิธี  RT PCR

ต้องการใบรับรอง / ผลตรวจจากแพทย์

เวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ ลงทะเบียน 8.30-12.00 น.  เริ่มเก็บตัวอย่าง 13.30 – 15.00 น.

ผลออกภายใน 24 ชม. หลังตรวจ ค่าตรวจ 1,600 บาท