รพ.มหาสารคาม ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ติดตามการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่

ที่ห้องประชุม จัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และติดตาม ความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยที่ประชุมได้แจ้งความคืบหน้าการดำเนินการฉีควัคซีน ไฟเซอร์ เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 แก่กลุ่มนักเรียนและเยาวชน โดยมีการเปิด walk in บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน หรือผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม หรือ ศึกษาในอำเภอเมืองมหาสารคาม

ทั้งนี้ได้เปิดบริการระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. โดยนักเรียนและเยาวชนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนต้องนำ ใบยินยอมการฉีดวัคซีนจากผู้ปกครอง พร้อมบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ ใบรับรองการศึกษามาด้วย