ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 88 ยูนิต