ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสอราคาซื้อ ชุดกล้องส่องตรวจ