รพ.มหาสารคาม ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร รพ.มหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี2565 และถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2565 สู่การปฏิบัติของระดับอำเภอและตำบล ของจังหวัดมหาสารคาม ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีผู้บริหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม นอกจากนี้การประชุมได้ดำเนินตามมาตรการ DMHT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ และตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างานอย่างเข้มงวด