ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ ๘๘ ยูนิต