ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตา