(19-11-2564) นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลยโสธร นำโดยนางมณีรัตน์ สันทัดค้า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลยโสธร ซึ่งกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ ร่วมกับกลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลยโสธร มีความประสงค์จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษากระบวนการทำงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อนำมาปรับใช้ และพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มพูนประสบการณ์แก่บุคลากรของโรงพยาบาลยโสธร