(24-11-2564) ที่ห้องประชุมจัมปาศรี ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) หรือ EOC โรงพยาบาลมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565  เพื่อติดตามสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ และการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาสารคาม ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม หรือ ศึกษาในอำเภอเมืองมหาสารคาม

นอกจากนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้เตรียมบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 64- 10 ธันวาคม 2564 “10 วัน 10 หมื่นโดส เพื่อคนมหาสารคาม ปลอดภัยโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานหอนาฬิกา ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ อ.เมือง มหาสารคาม