ด้วยโรงพยาบาลประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 13 ตำแหน่ง 47 อัตรา เพื่อบรรจุและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมานี้

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว