หน่วยงานภาคเอกชน กกร. จังหวัดมหาสารคาม
– สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม
– หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม
– สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
– ชมรมธนาคารจังหวัดมหาสารคาม
มอบเครื่องออกซิเจนไฮรโฟร์ 3 เครื่อง เครื่องละ 55,000 บาท
ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยมีนายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ