รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรและปลูกต้นยางนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม และ นายแพทย์ประเสริฐ ศรีสารคาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ คุณกัญตา คําพอ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะบุคลากร ร่วมต้อนรับนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพร 40 ไร่ โรงพยาบาลมหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด เป็นวัตถุดิบเพื่อป้อนสู่โรงงานผลิตยาสมุนไพรจำปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม
ในโอกาสนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมปลูกต้นยางนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระดำริเมื่อ พฤศจิกายน 2509 ว่า “มหาสารคามเมืองที่เหมาะกับการปลูกต้นยางนา” โดยในอนาคตเมื่อต้นยางนาเติบโตจะให้ร่มเงา กำบังลม และให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่สวนสมุนไพรแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี