ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะข้อเขียน-ครั้งที่1