(22-12-2564)  ที่ห้องประชุมจัมปาศรี โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 พร้อมให้กำลังใจบุคลากร  โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร  ร่วมต้อนรับ