(23-12-2564)  ที่ห้องประชุม EOC ชั้น 12 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาบาลมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ในโรงพยาบาล และเตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ) ได้มีมติบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 ให้กำหนดวันควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 โดยใช้ชื่อว่า ” ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ” มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่าง  สุขใจกับชีวิตใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565

โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับฟังชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล รวมทั้งการจัดเก็บ และรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ