ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด