ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะครั้งที่1และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่2 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมิน0001