รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 88 ยูนิต