(1-1-2565)  ที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกัน และลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565   พร้อมมอบกระเช้าให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายแพทย์สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมต้อนรับ