ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 8 เตียง