ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร