หอการค้า จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาสารคาม มอบรางวัลสร้อยคอทองคำ 3 รางวัล แก่ผู้โชคดี จากกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1)
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม คุณณรงค์ เหล่าสุวรรณ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลในนาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม คุณริศรา ศิริพรหมโชติ ตำแหน่ง ประธาน YEC จังหวัดมหาสารคาม มอบรางวัลในนาม YEC จังหวัดมหาสารคาม และคุณภวัต ยศภัทรเอกวรา มอบรางวัลในนาม หจก.กัลยาซัพพลาย หรือ (ตลาดยิ่งเจริญ) และแพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมกันมอบรางวัลสร้อยคอทองคำ จำนวน 3 เส้น มูลค่าเส้นละ 4,000 บาท และข้าวสารเหนียวและข้าวสารเจ้าอย่างละ 5 กิโลกรัม แก่ผู้โชคดีจากกิจกรรม “ฉีดวัคซีนโควิด – 19 ลุ้นรับทองคำ” ซึ่งเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 และมีที่อยู่ หรือ ทำงานในพื้นที่ ต.ตลาด อ เมือง จ มหาสารคาม โดยได้จับรางวัลและประกาศผลรางวัลไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1.นส.จารุวรรณ ชนะศึก ลำดับที่ฉีดวัคซีน 947
2.นางอุไร ไหลสุขยิ่ง ลำดับที่ฉีดวัคซีน 272
3.นายคมกฤษณ์ ดวงพรม ลำดับที่ฉีดวัคซีน 393
ทั้งนี้ โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบคุณ หอการค้าจังหวัดมหาสารคามและคณะกรรมการทุกท่าน ตลอดจนผู้ส่วนร่วม ที่กรุณามอบสร้อยคอทองคำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็มที่ 1 ) สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้จังหวัดมหาสารคาม