รพ.มหาสารคาม ต้อนรับ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโอกาสลงพื้นที่หารือการจัดตั้งศูนย์บริการการเเพทย์แผนไทย และการเเพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่สำรวจและเป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์บริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก และบริการวิชาการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายแพทย์ภาคภูมิ  มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม บุคลากรจากกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงงานผลิตยาสมุนไพรจัมปาศรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ สวนสมุนไพรจัมปาศรี ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม